İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Editör
Reyhan Keleş 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-3040-3081
E-Mail: [email protected]

Yardımcı Editörler
Yakup Kızılkaya 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-7930-3300
E-Mail: [email protected]

Osman Nuri Karadayı
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,  Tasavvuf Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-0253-907X 
E-Mail:  [email protected]

Ahmet Çakmak 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din İlimleri Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-4351-156X
E-Mail: [email protected]

Muhammet Yeşilyurt
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Dinler Tarihi Bölümü, İzmir, Türkiye
ORCID: 0000-0003-0770-6850
E-Mail: [email protected]

Alan Editörleri
Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümü

Esra Hacımüftüoğlu
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Halil Aldemir
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kilis, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Nihat Uzun
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Temel İslam Bölümleri, Trabzon, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Hadis
Harun Özçelik 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Selçuk Coşkun
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
E-Mail: [email protected] 

Şuayip Seven
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
E-Mail: [email protected] 

İslam Hukuku
Tevhit Ayengin 
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü, Çanakkale, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Mehmet Harun Kıylık 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Van, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Miyase Yavuz Altıntaş 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü, Ankara, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Arap Dili ve Belagati 
Sultan Şimşek 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Cemal Abdullah Aydın
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]  

Kelam
Sinan Öge 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Tasavvuf
Cengiz Gündoğdu 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 
Mehmet Emin Maşalı
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

İslam Tarihi Mezhepleri Tarihi
Ömer Faruk Teber
Department of Basic Islamic Sciences, Akdeniz University, Faculty of Theology, Antalya, Turkey
E-Mail: [email protected]

Hanifi Şahin 
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Antalya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi

Haris Macic 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Felsefesi Bölümü, İzmir, Türkiye
E-Mail: [email protected]  

Mirpenç Akşit 
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bölümü, Iğdır, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Muhammet Özdemir
Mersin Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Felsefesi Bölümü, Mersin, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Psikolojisi
Asım Yapıcı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Ankara, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Faruk Karaca 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Rize, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Sezai Korkmaz 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Dini Çalışmalar
Nurullah Altaş 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Yusuf Bahri Gündoğdu 
On Dokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Bölümü, Samsun, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Sosyolojisi
Mustafa Macit 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Maili: [email protected]

Birsen Banu Okutan 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail:  [email protected]

Harun Geçer 
Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü, Gümüşhane, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Dinler Tarihi
Kemal Polat
Anadolu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Eskişehir, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

İsmet Eşmeli
Pamukkale Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Bölümü, Denizli, Türkiye
E-Mail: ismet¬[email protected]

Hammet Arslan 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Dinler Tarihi Bölümü, Muğla, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Felsefesi
Sait Kar 
Ordu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Ordu, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Rıfat Atay 
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Antalya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

İsmail Şimşek 
Pamukkale Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Denizli, Türkiye
E-Mail: [email protected]  

Tuncay İmamoğlu 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Hasan Ocak  
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Iğdır, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Mantık
Ruhattin Yazoğlu
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mantık Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail:  [email protected] 

Felsefe Tarihi
Ahmet Dağ 
Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Bölümü, Bursa, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Kasım Küçükalp 
Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Bölümü, Bursa, Türkiye 
E-Mail: [email protected]

Metin Aydın 
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Bölümü, Sakarya, Türkiye 
E-Mail: [email protected]

Süleyman Taşkın 
Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Bölümü, Bingöl, Türkiye
E-Mail: [email protected]

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Adnan Demircan 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Saim Yılmaz
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Tarihi Bölümü, Sakarya, Türkiye
E-Mail:  [email protected]

Türk İslam Edebiyatı
Kenan Mermer
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Bölümü, Sakarya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Musikisi
Ahmet Hakkı Turabi  
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk Din Musikisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

İslam Tarihi ve Sanatları
Seyfullah Palalı
Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Sanatları Tarihi Bölümü, İzmir, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Uluslararası Yayın Kurulu
Abderrezak Ourkia
Sidi Mohamed Ben Abdellah Üniversitesi, Fes, Fas
E-Mail: [email protected]

Abdilaziz Kalberdiev 
Osh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Bölümü, Osh, Kırgızistan
E-Mail: [email protected]

Abdülhamit Tüfekçioğlu 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk ve İslam Sanatı, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Ahmet Bostancı 
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Sakarya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Ahmet Ögke
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Bölümü, Antalya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Alim Yıldız
Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Edebiyatı Bölümü, Sivas, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Bilal Gökkır 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Dosay Kenjetay 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İslam Felsefesi Bölümü, Kazakistan
E-Mail: [email protected] 

Hasan Hacak
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Hatice K. Arpaguş 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

İbrahim Abdou Elwan 
Mısır Tanta Üniversitesi, Katar Polis Koleji, Polis Akademisi, İslam Hukuku, Mısır
E-Mail: [email protected] 

Kimbat Karatışkanova
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Tasavvuf Bölümü, Kazakistan
E-Mail: [email protected]

Mahmud Erol Kılıç
Üsküdar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Mahroof Athambawa 
Katar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslami Çalışmalar, Doha, Katar
E-Mail: [email protected]

Mevlüt Uyanık
Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Dini Çalışmalar Bölümü, Çorum, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Mohamed Abdellatif Abdelaati 
Leeds Üniversitesi, Bilgisayar Okulu, Bilgisayarlı Görüş Bölümü, Leeds, İngiltere
E-Mail: [email protected]

Mustafa Kılınç
Erciyes Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Kayseri, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Raed Nasri ABU-MOUNES  
Ürdün Üniversitesi, Al Shareia Fakültesi, İslam Hukuku ve Kuruluşu Bölümü, Amman, Ürdün
E-Mail: [email protected] 

Rahim Acar 
Marmara Üniversitesi,  İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Sultan İbrahim Alhashmı
Şeriat ve İslam Araştırmaları Koleji, Alfabe Bölümü, Doha, Katar
E-Mail: [email protected]

Timur Kozukulov
Osh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Siyasal Bilimler Bölümü, Kırgızistan
E-Mail: [email protected]

Zaynabidin Acimamatov
Osh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslami Bilimler Bölümü, Osh, Kırgızistan
E-Mail: [email protected] 

Dil Editörleri
Muammer İskenderoğlu 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefi ve Dini Çalışmalar Bölümü, Rize, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Salih Qadir Al Zanki
Katar Üniversitesi, Şeriat ve İslami Çalışmalar Koleji, İslam Hukuku Bölümü, Katar
E-Mail: [email protected]

Mustafa Kılınç 
Erciyes Üniversitesi,  Yabancı Diller Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Kayseri, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Yayın Personeli
Nurun Nisa Bayram 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-9630-7853
E-Mail: [email protected] 

Talha Özdemir 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-2650-8585
E-Mail: [email protected] 

Zeynep Keleşoğlu
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Bölümü, Erzurum, Türkiye 
ORCID: 0000-0003-0386-6101
E-Mail:  [email protected]

Kurucu
İbrahim Kara
 
Genel Müdür
Ali Şahin
 
Finans Koordinatörü
Elif Yıldız Çelik

Dergi Müdürleri 
İrem Soysal
Bahar Albayrak
Deniz Kaya
Irmak Berberoğlu

Yayın Koordinatörleri
Gökhan Çimen
Arzu Arı
Alara Ergin
Hira Gizem Fidan
İrem Özmen

Proje Koordinatörleri
Doğan Oruç
Sinem Fehime Koz

ENGLISH
EISSN 2602-3946