İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Editör
Reyhan Keleş 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-3040-3081
E-Mail: [email protected]

Yardımcı Editörler
Ahmet Çakmak 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din İlimleri Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-4351-156X
E-Mail: [email protected]

Osman Nuri Karadayı
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,  Tasavvuf Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-0253-907X 
E-Mail:  [email protected]

Yakup Kızılkaya 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-7930-3300
E-Mail: [email protected]

Muhammet Yeşilyurt
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Dinler Tarihi Bölümü, İzmir, Türkiye
ORCID: 0000-0003-0770-6850
E-Mail: [email protected]

Alan Editörleri
Temel İslam Bilimleri 
Tefsir Bölümü

Halil Aldemir
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kilis, Türkiye

Esra Hacımüftüoğlu
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Nihat Uzun
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Temel İslam Bölümleri, Trabzon, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Hadis
Harun Özçelik 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Şuayip Seven
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
E-Mail: [email protected] 

İslam Hukuku
Tevhit Ayengin 
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü, Çanakkale, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Hasan Hacak
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Mehmet Harun Kıylık 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Van, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Miyase Yavuz Altıntaş 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü, Ankara, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Arap Dili ve Belagati 
Cemal Abdullah Aydın
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]  

Sultan Şimşek 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Kelam
Sinan Öge 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Tasavvuf
Cengiz Gündoğdu 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 
Mehmet Emin Maşalı
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

İslam Mezhepleri Tarihi
Hanifi Şahin 
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Antalya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi

Haris Macic 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Felsefesi Bölümü, İzmir, Türkiye
E-Mail: [email protected]  

Muhammet Özdemir
Mersin Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Felsefesi Bölümü, Mersin, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Psikolojisi
Yahya Turan
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Balıkesir, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Asım Yapıcı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Ankara, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Eğitimi
Nurullah Altaş 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Yusuf Bahri Gündoğdu 
On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Din Eğitimi Bölümü, Samsun, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Sosyolojisi
Mustafa Macit 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Maili: [email protected]

Birsen Banu Okutan 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail:  [email protected]

Dinler Tarihi
İsmet Eşmeli
Pamukkale Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Bölümü, Denizli, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Kemal Polat
Anadolu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Eskişehir, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Din Felsefesi
Rıfat Atay 
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Antalya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Tuncay İmamoğlu 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Hasan Ocak   
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, Iğdır, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Mantık
Ruhattin Yazoğlu
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mantık Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail:  [email protected] 

Felsefe Tarihi
Ahmet Dağ 
Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Bölümü, Bursa, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Süleyman Taşkın 
Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Tarihi Bölümü, Bingöl, Türkiye
E-Mail: [email protected]

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Adnan Demircan 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Saim Yılmaz
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Tarihi Bölümü, Sakarya, Türkiye
E-Mail:  [email protected]

Türk İslam Edebiyatı
Kenan Mermer
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Bölümü, Sakarya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Alim Yıldız
Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Bölümü, Sivas Türkiye
E-Mail: [email protected]

Din Musikisi
Ahmet Hakkı Turabi  
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk Din Musikisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

İslam Tarihi ve Sanatları
Seyfullah Palalı
Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Sanatları Tarihi Bölümü, İzmir, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Uluslararası Yayın Kurulu
Mohamed Abdellatif Abdelaati 
Leeds Üniversitesi, Bilgisayar Okulu, Bilgisayarlı Görüş Bölümü, Leeds, İngiltere
E-Mail: [email protected]

Raed Nasri ABU-MOUNES  
Ürdün Üniversitesi, Al Shareia Fakültesi, İslam Hukuku ve Kuruluşu Bölümü, Amman, Ürdün
E-Mail: [email protected] 

Rahim Acar 
Marmara Üniversitesi,  İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Hatice K. Arpaguş 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Ahmet Bostancı 
Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Sakarya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

İbrahim Abdou Elwan 
Mısır Tanta Üniversitesi, Katar Polis Koleji, Polis Akademisi, İslam Hukuku, Mısır
E-Mail: [email protected] 

Zaynabidin Acimamatov
Osh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslami Bilimler Bölümü, Osh, Kırgızistan
E-Mail: [email protected] 

Sultan İbrahim Alhashmı
Şeriat ve İslam Araştırmaları Koleji, Alfabe Bölümü, Doha, Katar
E-Mail: [email protected]

Mahroof Athambawa 
Katar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslami Çalışmalar, Doha, Katar
E-Mail: [email protected]

Selçuk Coşkun
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye 
E-Mail: [email protected] 

Bilal Gökkır 
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Hasan Hacak
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Abdilaziz Kalberdiev 
Osh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Bölümü, Osh, Kırgızistan
E-Mail: [email protected]

Kimbat Karatışkanova
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Tasavvuf Bölümü, Kazakistan
E-Mail: [email protected]

Dosay Kenjetay 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İslam Felsefesi Bölümü, Kazakistan
E-Mail: [email protected] 

Mahmud Erol Kılıç
Üsküdar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Timur Kozukulov
Osh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Siyasal Bilimler Bölümü, Kırgızistan
E-Mail: [email protected]

Abderrezak Ourkia
Sidi Mohamed Ben Abdellah Üniversitesi, Fes, Fas
E-Mail: [email protected]

Ahmet Ögke
Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Bölümü, Antalya, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Abdülhamit Tüfekçioğlu 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk ve İslam Sanatı, İstanbul, Türkiye
E-Mail: [email protected] ​​​​​​​

Mevlüt Uyanık
Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Dini Çalışmalar Bölümü, Çorum, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Alim Yıldız
Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Edebiyatı Bölümü, Sivas, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Dil Editörleri
Salih Qadir Al Zanki
Katar Üniversitesi, Şeriat ve İslami Çalışmalar Koleji, İslam Hukuku Bölümü, Katar
E-Mail: [email protected]

Muammer İskenderoğlu 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefi ve Dini Çalışmalar Bölümü, Rize, Türkiye
E-Mail: [email protected]

Mustafa Kılınç 
Erciyes Üniversitesi,  Yabancı Diller Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Kayseri, Türkiye
E-Mail: [email protected] 

Yayın Personelleri
Nurun Nisa Bayram 
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-9630-7853
E-Mail: [email protected]  

Zeynep Keleşoğlu
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Bölümü, Erzurum, Türkiye 
ORCID: 0000-0003-0386-6101
E-Mail:  [email protected]  

Talha Özdemir
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-2650-8585
E-Mail: [email protected]  

​​​​​​​

ENGLISH
EISSN 2602-3946