İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Atatürk Üniversitesi resmi yayın organıdır.

Atatürk Üniversitesi adına sahibi
Ömer Çomaklı
Rektö
r

İNDEKSLER
Web of Science - Emerging Sources Citation Index
TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
EBSCO
ProQuest
ERIH Plus
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

TELİF HAKLARI
İlahiyat Tetkikleri Dergisi yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https://theology-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar İlahiyat Tetkikleri Dergisi'nde yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. İlahiyat Tetkikleri Dergisi'nin  içeriği, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 (CC-BY-NC-ND) Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, ticari olmayan amaçlar için, yazıya atıf yapılması ve makalenin değiştirilmemesi koşuluyla ortak bir çalışma içinde kullanılmasına izin verir.

2022 Ocak’tan itibaren dergi Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 lisansıyla yayın yapmaya başlamıştır. Bu tarihten önceki dergi içeriği ücretsiz erişime açık olmakla birlikte geleneksel telif sistemiyle yayınlanmıştır. 

İLETİŞİM
Editör: Reyhan KELEŞ
Adres: Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-posta[email protected]

ENGLISH
EISSN 2602-3946